Nedan finns alla presentationer från Upphandlingsdagarna 2019 som talare givit oss tillåtelse att publicera. Om du inte hittar den presentation eller föreläsning du söker beror detta på att vederbörande inte vill att materialet publiceras.

Presentationerna är uppdelade efter datum och föreläsningssal.

Tisdag 15 januari

Plenum (M2)

Att våga upphandla det okända!

Johan Ödmark

Presentation

Inköpsmognad – Har du vad som krävs för att lyckas med dina inköp

Nassira El Kadaoui, Birgitta Laurent, Andreas Takasc, Johan Johansson, Andreas Johnsson Åkerlund

Presentation

KEYNOTE – Framtidsspaning: TITANS or NETWORKED?

Dr. Louise Knight

Presentation

Artificiell Intelligens – din nya kollega i upphandlingsarbetet!

Ragnar Lindholm, Christer Fröling

Presentation

SPÅR:

Samverkan & Dialog (M2)

CASE: Upphandlingsdialog Dalarna, så för vi vår dialog!

Kerstin Angberg Morgården, Andres Karlin.

Presentation

CASE: Vem vet bäst? Ett nytt grepp för effektiv leverantörsdialog

Petra Rantow, Niklas Tideklev.

Presentation 

Förbättrad samverkan i upphandlade tjänster genom ökad kollektiv intelligens

Philip Roth, Sanna Feldt.

Presentation

CASE: Hur skapar den lilla kommunen struktur och ordning på sitt inköpsarbete?

Lennart Jonsson

Presentation

SPÅR:

Hållbar upphandling (M6)

Hållbarhetsstrategiernas roll – att ställa och följa upp hållbarhetskrav

Peter Nohrstedt

Presentation

Så kan offentlig och privat verksamhet samarbeta för en inkluderande arbetsmarknad

Patrick Amofah, Maja Ohlsson.

Presentation

Möjligheter med cirkulärekonomi

Therese Klaar, Niklas Björns.

Presentation

SPÅR:

Leverantörsfokus (M3)

5 tips… Så ökar du dina chanser att vinna den offentliga affären!

Magnus Josephson

Vid intresse – kontakta Magnus på mj@magnusjosephson.se

Är er webbplats en dyr korvkiosk i skogen?

Magnus Josephson, Charlotte Wormbs

Vid intresse – kontakta Magnus på mj@magnusjosephson.se

Vad gör Upphandlingsmyndigheten för leverantörer?

Erika Pohjanen, Anna Lönnerberg

Presentation

Överprövning – En möjlighet att vinna affären?

Maria Krantz

Presentation

SPÅR:

Juridik (M1)

Korruption, maktmissbruk och legitimitet

Birgitta Björk

Presentation 

SPÅR:

Workshop (M4)

Gruppdiskussion: Hållbar entreprenadupphandling, vad är utmaningen?

Kristina Fägerskiöld, Ann-Marie Flodén

Presentation 

Onsdag 16 januari

Plenum (M2)

Om dagens utmaningar och framtidens offentliga affärer

Inger Ek

Presentation

De här rättsfallen kommer att påverka ditt arbete 2019!

Anna Ulfsdotter Forssell

Presentation

SPÅR:

Uppföljning (M2)

CASE: Uppföljning och analys – framgångsrika best practice från Eskilstuna

Mirja Saarväli, Gunnar Ekdahl

Presentation

Praktisk leverantörsuppföljning av strategiska avtal och dialog

Gabriella Sydorw, Klas Lindström

Presentation

Kategoristyrning – Till vilken nytta?

Mia Friari Söderholm

Vid intresse – kontakta Mia på: Mia.FriariSoderholm@sklkommentus.se

SPÅR:

Säkerhet (M6)

Upphandlingsprocessen om säkerhetschefen får bestämma!

Martin Västberg

Presentation

Ny IT-säkerhetsform – till stor nytta för dig som kravställare

Mats Moberg, Mårten Wallén

Presentation

SUA – Säkerhetskrav i upphandling, vad gäller och hur förbereder vi oss inför nya säkerhetsskyddslagstiftelsen?

Helena Rom, Tobias Wallin

Presentation

SPÅR:

Inköpsprocesser (M1)

Utmaningen att nå medborgarna i en digitaliserad tid

Henrik Kihlberg

Presentation

Hur kan vi få med leverantörer till e-handel?

Kerstin Wiss Holmdahl, SKL

Presentation

DIS – Dynamiska inköpssystem

Ville Gruner, Bengt Tibäck

Presentation

Onormalt låga anbud – Skyldigheten att utreda och förkasta onormalt låga anbud

Gustav Blomberg

Presentation

SPÅR:

Workshop (M4)

Funktionskrav, en väg till bättre offentliga affärer?

Fredrik Kristiansson, Amelie Tornerhjelm, Maria Öhman

Presentation

Var med och påverka Upphandlingsmyndighetens stöd för leverantörer!

Anna Lönnerberg, Erika Pohjanen

Presentation 1

Presentation 2