Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling. Under två heldagar tar du del av nyheterna och de goda exemplen. Du erhåller årligen ny nödvändig kunskap och viktiga ”nycklar” för att säkerställa fortsatt goda offentliga affärer i framtiden.

Upphandlingsdagarna arrangeras av Hexanova Event AB, ett mediabolag som ger ut tidningar och arrangerar årliga konferenser och mötesplatser för den offentliga sektorn. Hexanova Event AB driver även en kursverksamhet som riktar sig främst mot offentlig sektor.

MÖTESPLATSER SOM ARRANGERAS AV HEXANOVA EVENT AB:

eFörvaltningsdagarna
Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation.
http://eforvaltningsdagarna.se/

Offentlig Chef
Mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige.
http://offentligchef.com

Publikom
Publikom är mötesplatsen särskilt framtagen för landets offentliga kommunikatörer. Den 12-13 oktober 2016 har du möjlighet att lyssna till och lära dig hur du skapar bra publicitet, stärker det offentliga varumärket, hanterar en krissituation och expertpanelen delar även med sig av deras bästa kommunikationstips. http://eforvaltningsdagarna.se/publikom-2016/

Upphandlingsdagarna
Sveriges största årliga konferens och mötesplats för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling.
https://upphandlingsdagarna.se/

Hexanova Academy – Kursverksamhet
Hexanova Academy erbjuder dig som verkar inom offentligt finansierade verksamheter ett eget forum för kompetensutveckling.
http://hexanovaacademy.se/