Tomas Näslund

Konsult, Ecenea

Tomas Näslund

Konsult, Ecenea

Biografi

Tomas har arbetat med offentlig upphandling och inköp sedan 2009. Från 2011 och framåt i olika chefspositioner som t.ex. Inköpschef på Uppsala kommun med ansvar för 20 medarbetare och inköp för 4 MDSEK per år.

Sedan 2011 är Tomas utbildningskonsult som föreläser om offentlig upphandling, strategiskt inköp, projektledning, kommunikation, hållbar upphandling m.m. Han har genomfört hundratals utbildningar, kurser och workshops för målgrupper som YH-utbildningar, Upphandlare och Upphandlings- och Inköpschefer, chefer på alla nivåer i organisationer, leverantörer och anbudsgivare m.m. Inom Ecenea har Tomas det övergripande ansvaret för utbildningsfrågor.

Han har genomfört ett stort antal upphandlingar, drivit e-handelsprojekt, implementerat upphandlingssystem och deltagit i expertgrupper för nationell upphandling.