Thomas Palmberg

Polisintendent, Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Polismyndigheten

Thomas Palmberg

Polisintendent, Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Polismyndigheten

Biografi

Thomas Palmberg har jobbat som polis i 30 år med bl.a. ekonomisk brottslighet, penningtvätt, finansiering av terrorism. Sedan 2013 jobbar Thomas med korruptionsförebyggande arbete på Nationella Korruptionsgruppen inom NOA.