Stefan Calrell

Försäljningschef, Martin & Servera

Stefan Calrell

Försäljningschef, Martin & Servera

Biografi

Stefan Calrell ansvarar för Martin & Serveras försäljning till den offentliga marknaden. Både han och företaget

har ett starkt engagemang i hållbarhetsfrågor – inte minst i matsvinnsfrågan. Stefan var i allra högsta grad delaktig i samarbetsprojektet med Halmstad Kommun som minskat matsvinnet på Martin & Serveras lager i Halmstad och samtidigt gett både lägre kostnader och bättre råvaror för några av köken i kommunen. Stefan pratar gärna om hur krav i offentlig upphandling kan driva utveckling.