Robin Anderson Boström

Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Robin Anderson Boström

Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Biografi

Robin är upphandlingsjurist och ansvarar bland annat för Upphandlingsmyndighetens arbete med ESPD-systemet och e-Certis. Han kom tidigast från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där han arbetade som förbundsjurist.