Petter Carolusson

Enhetschef externa tjänster, Arbetsförmedlingen

Petter Carolusson

Enhetschef externa tjänster, Arbetsförmedlingen

Biografi

Enheten har övergripande ansvar för utveckling och uppföljning av upphandlade arbetsförmedlingstjänster, leverantörer och avtal. Petter Carolusson har arbetat på myndigheten i 2 år. Tidigare 17 år som leverantör till arbetsförmedling, kommuner och yrkeshögskola, både som linjechef på olika nivå samt kvalitets och utvecklingschef.