Peter Strömbäck

Generaldirektör, Swedac

Peter Strömbäck

Generaldirektör, Swedac

Biografi

Peter Strömbäck är generaldirektör på Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Swedac kontrollerar kvalitet och säkerhet. Myndigheten samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument. Strömbäck har tidigare bland annat arbetat på Näringsdepartementet och i ledande befattningar i näringslivet.