Peter Nohrstedt

Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral

Peter Nohrstedt

Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral

Biografi

Peter Nohrstedt är Hållbarhetschef på SKL Kommentus. Han har en magistersexamen i biologi från Stockholms Universitet, med inriktning på systemekologi. Han ansvarar för hållbarhetsfrågor i SKL Kommentus Inköpscentral som bl.a. innebär ett ansvar att säkerställa att hållbarhetskrav ställs och följs upp i SKI:s egna ramavtalsupphandlingar. Han ansvarar även för tjänsten Hållbarhetskollen som vänder sig till SKI:s kunder samt utbildar i hållbar upphandling.