Nina Widmark

Handläggare innovationsledning, Vinnova