Niklas Tideklev

Strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

Niklas Tideklev

Strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

Biografi

Niklas Tideklev ansvarar för det stöd som Upphandlingsmyndigheten ger med koppling till innovation och tidig dialog. Han har en bakgrund från flera statliga myndigheter och har under lång tid arbetat med frågor kring innovation och företagens möjligheter att komma in på den offentliga marknaden.