Natali Phalén

Generalsekreterare, Institutet mot Mutor

Natali Phalén

Generalsekreterare, Institutet mot Mutor

Biografi

Natali Phalén är generalsekreterare på Institutet mot Mutor. Natali har bakgrund som advokat specialiserad på antikorruptionsfrågor och offentlig upphandling. Hon har erfarenhet från bl.a. utredningar där misstankar om mutbrott förekommit i situationer kopplade till offentlig upphandling.