Michael Kazmierczak

Verksamhetscontroller och systemansvarig, Inköp Gävleborg

Michael Kazmierczak

Verksamhetscontroller och systemansvarig, Inköp Gävleborg

Biografi

Michael Kazmierczak, verksamhetscontroller och systemansvarig för Inköp Gävleborg sedan den februari 2017 och arbetat inom Inköp Gävleborg i 17 år.

Min grundtes är att vårt arbetssätt inte är den samma idag som imorgon och att delaktighet är nyckeln till framgång för att inköp ska få en mer strategisk roll inom organisationers styrning. Nya arbetssätt och digitalisering kommer att ställa höga krav på våra nuvarande organisationer när det gäller kompetensförsörjning. Detta innebär att vi måste kunna erbjuda våra medarbetare en attraktiv och flexibel arbetsplats där möjligheter skapas genom engagemang och resultat.