Mattias Nettarp

Mattias Nettarp, Svensk brand & säkerhetscertifiering (SBSC)

Mattias Nettarp

Mattias Nettarp, Svensk brand & säkerhetscertifiering (SBSC)

Biografi

Mattias Nettarp arbetar på det statligt ackrediterade certifieringsorganet SBSC som erbjuder certifiering inom brand- och säkerhetsområdet.

För en ökad kännedom om certifiering har han under 2018 bl.a. medverkat som talare på en Sverigeturné för inköpare och upphandlare i offentlig sektor tillsammans med SKL Kommentus, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten.