Mathias Sylvan

Upphandlingskonsult och jurist

Mathias Sylvan

Upphandlingskonsult och jurist

Biografi

Mathias har över 15 års erfarenhet av offentlig upphandling dels som chef för upphandlingsavdelningen på Arbetsmarknadsstyrelsen dels som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Mathias är sedan tre år konsult i offentlig upphandling och anställd på halvtid som upphandlingsjurist på Lidingö stad.