Martin Västberg

Säkerhetschef på Lidingö kommun

Martin Västberg

Säkerhetschef på Lidingö kommun

Biografi

Martin Västberg arbetar som säkerhetschef inom Lidingö stad med ansvar att leda och samordna kommunens risk- och säkerhetsarbete. Martin har många års erfarenhet av säkerhetsskyddade upphandlingar och har ansvarat för att utövat tillsyn och utveckla upphandlingsprocesser vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten inom Försvarsmakten och vid Försvarets radioanstalt.