Martin Kruse

Upphandlingschef vid Arbetsförmedlingen, tillika styrelseledamot i SOI

Martin Kruse

Upphandlingschef vid Arbetsförmedlingen, tillika styrelseledamot i SOI

Biografi

Martin Kruse leder upphandlingsavdelningen på Arbetsförmedlingen som upphandlar för omkring 6-7 miljarder om året. Som upphandlingschef fokuserar Martin främst på den strategiska utvecklingen av myndighetens affärer, och att skapa förutsättningar för de chefer hos mig som leder den operativa upphandlingsverksamheten.