Margareta Palmqvist

Enhetschef, enheten för systematiskt informations säkerhetsarbete, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Margareta Palmqvist

Enhetschef, enheten för systematiskt informations säkerhetsarbete, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Biografi

Margareta Palmqvist leder en verksamhet som stödjer och vägleder offentlig sektor och näringsliv i sitt systematiska arbete med informationssäkerhet. Hon har tidigare arbetat på Socialstyrelsen med att införa och certifiera ledningssystemet för informationssäkerhet.