Lukas Granlund

Advokat, Advokatfirman Lindahls

Lukas Granlund

Advokat, Advokatfirman Lindahls

Biografi

Lukas Granlund ingår i kontorets kompetensgrupper för EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling samt Life Science och är specialiserad inom offentlig upphandling. Lukas har även särskild erfarenhet av allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet- och sekretesslagstiftningen. Lukas arbetar löpande med rådgivning och tvistlösning inom dessa områden.