Kristina Fägerskiöld

Hållbarhetsstrateg, Helsingborg stad

Kristina Fägerskiöld

Hållbarhetsstrateg, Helsingborg stad

Biografi

Kristina kommer sedan tidigare från entreprenörssidan och arbetar nu i Helsingborg stad med att ställa hållbarhetskrav i entreprenadupphandlingar. En annan viktig del i arbetet är att följa upp och säkerställa att miljökraven efterlevs i entreprenaderna.