Klas Lindström

Ramavtalsansvarig inom Varor och tjänster och IT på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Klas Lindström

Ramavtalsansvarig inom Varor och tjänster och IT på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Biografi

Klas Lindström arbetar som ramavtalsansvarig inom VoT och IT på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.