Klara Hanell Strand

Upphandlare, SKL Kommentus inköpscentral

Klara Hanell Strand

Upphandlare, SKL Kommentus inköpscentral

Biografi

Klara Hanell Strand är upphandlingskonsult och arbetar på AffärsConcept, ett företag inom SKL Kommentus-koncernen.

Hon är ansvarig upphandlare för upphandlingen av ramavtal för bokning-och bidragslösning som genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral genom förfarandet konkurrenspräglad dialog. I upphandlingsprojektet sker samverkan i en pilotgrupp med 14 pilotkommuner och en referensgrupp med  representanter från 197 kommuner. Upphandlingen är en del av ett projekt som leds av Sveriges kommuner och landsting.