Kerstin Wiss Holmdahl

Jurist, SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Kerstin Wiss Holmdahl

Jurist, SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Biografi

Kerstin är förbundsjurist och leder arbetet med e-handel och e-upphandling på SKL. En viktig del i arbetet är SKL:s samverkan med DIGG och Upphandlingsmyndigheten under konceptet SFTI. Där har bl a en handledning om hur man ställer krav på e-handel vid upphandlingar tagits fram