Katarina Lincoln

Strateg, Upphandlingsmyndigheten

Katarina Lincoln

Strateg, Upphandlingsmyndigheten

Biografi

Katarina Lincoln arbetar som strateg på Upphandlingsmyndigheten, med huvudinriktning strategiskt inköpsarbete. Hon är samhällsplanerare med lång kommunal erfarenhet, där hon arbetat i många olika roller, bland annat kopplade till inköp och upphandling på strategisk och taktisk nivå.