Karin Peedu

Upphandlingsstrateg, SKL

Karin Peedu

Upphandlingsstrateg, SKL

Biografi

Karin Peedu har tidigare varit upphandlingschef bl.a. på PTS, SLL (Stockholms läns landsting) och Täby kommun, samt upphandlingsexpert på NOU. Hon har även varit ledamot i Trafikverkets styrelse och inköpskommittén.