Johanna Näslund

Advokatfirman Lindahl

Johanna Näslund

Advokatfirman Lindahl

Biografi

Johanna är specialiserad inom och ingår i Lindahls kompetensgrupper för Offentlig upphandling. Johanna har lång erfarenhet som ombud i myndighetsgemensamma upphandlingar, främst vid byggentreprenader och gällande kollektivtrafik samt för både upphandlande myndigheter och leverantörer vid överprövningar och i skadeståndsärenden enligt upphandlingslagarna.