Joachim Wersén

Kategoriansvarig strategisk inköpare, Swedavia AB

Joachim Wersén

Kategoriansvarig strategisk inköpare, Swedavia AB

Biografi

Som kategoriansvarig strategisk inköpare på Swedavia har Joachim Wersén förmånen att i sin yrkesroll bidra till att Swedavia når sina miljömål om nollutsläpp fossil koldioxid 2020. Med upphandlingen av bioflygbränsle för samtliga tjänsteresor inom Swedavia hoppas företaget att få igång marknaden för biobränsle samt att långsiktigt stötta möjliggörandet av storskalig produktion av bioflygbränsle i Norden.