Hugo Norlén

Delägare och Advokat, Advokatfirman Lindahl

Hugo Norlén

Delägare och Advokat, Advokatfirman Lindahl

Biografi

Hugo är specialiserade inom och ingår i Lindahls kompetensgrupper för Offentlig upphandling. Hugo har särskild erfarenhet av rådgivning och tvistelösning inom konkurrensrätt, statsstöd, offentlig upphandling och annan offentligrättslig reglering.