Henrik Boding

Miljöspecialist, PostNord

Henrik Boding

Miljöspecialist, PostNord

Biografi

Henrik Boding är civilingenjör och arbetar som Miljöspecialist i PostNord Sverige sedan 2005 med fokus på transporter. Arbetar med miljöprojekt, deltar i kunddialoger samt planering och uppföljning av företagets miljömål.

Henrik har arbetat med miljörelaterade frågor i hela sitt yrkesliv tex miljöledning, motorutveckling, avfallshantering, som konsult inom alternativa drivmedel och emissioner till luft.