Hanna Lundqvist

Jur. kand. Advokatfirman Lindahls

Hanna Lundqvist

Jur. kand. Advokatfirman Lindahls

Biografi

Hanna Lundqvist är jurist vid Lindahls Göteborgskontor. Hon är specialiserad inom upphandlingsrätt och offentlig rätt. Hanna är ledamot av styrelsen för Upphandlingsrättsliga föreningen och medförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till LOU och LUF. Hanna har även varit ansvarig för fördjupningskursen i offentlig upphandling på juristprogrammet på Göteborgs universitet och håller regelbundet föredrag och utbildningar om offentlig upphandling.