Eva-Lotta Löwstedt Lundell

VD SKL Kommentus

Eva-Lotta Löwstedt Lundell

VD SKL Kommentus

Biografi

Tidigare VD på Sveriges Radio Förvaltnings AB, inköpschef på SVT och många ledarpositioner inom statsförvaltning och mindre bolag. Eva-Lotta har dessutom ett mångårigt engagemang i Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, bl a som ordförande, och har givit ut boken Tio Principer för en Framgångrik Upphandling tillsammans med branschkollegan Björn Bergström.