Daniel Antonsson

Projektledare, SKL

Daniel Antonsson

Projektledare, SKL

Biografi

Daniel Antonsson är projektledare och arbetar på avdelningen för digitalisering på SKL.

Daniel är leder projektet bokning-och bidragslösning för kultur och fritidsverksamheten som leds av SKL och SKL Kommentus tillsammans med 197 kommuner. Projektet ansvarar för att upphandla en lösning med hjälp av konkurrenspräglad dialog. 14 av de 197 kommunerna utgör pilotkommuner och är aktiva i upphandlingen.”