Charlotte Strömstedt

Inköpsanalytiker., Helsingborgs Stad

Charlotte Strömstedt

Inköpsanalytiker., Helsingborgs Stad

Biografi

Charlotte Strömstedt tillträdde 2014 den då nyinrättade rollen som inköpsanalytiker i Helsingborg. Under den här tiden har enheten börjat att arbeta mer med analys och uppföljning som en naturlig del av sitt inköpsarbete. Vardagliga arbetsuppgifter är SPEND-analyser, uppföljning av stadens avtal och nyckeltal relaterade till upphandling och inköp.