Ann-Sofie Lillberg

Chef, Affärsenheten vid Upphandlingsmyndigheten

Ann-Sofie Lillberg

Chef, Affärsenheten vid Upphandlingsmyndigheten

Biografi

Ann-Sofie Lillberg är chef för Affärsenheten vid Upphandlingsmyndigheten. Affärsenheten har ansvarat för regeringsuppdraget ”att beskriva, kartlägga och analysera mål om överprövning av offentlig upphandling” som nyligen lämnade sin rapport. Ann-Sofie har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och inköpsutveckling från Försvarets Materielverk.