Angelo Skog

Jur. kand. Advokatfirman Lindahls

Angelo Skog

Jur. kand. Advokatfirman Lindahls

Biografi

Angelo Skog ingår i Lindahls kompetensgrupp för offentliga affärer och konkurrensrätt och arbetar huvudsakligen i ärenden med anknytning till detta område. Angelo har en lång erfarenhet av såväl konkurrens- som upphandlingsrättliga frågor såsom bl.a. kartellutredningar, eftergift och näringsförbud, missbruk av dominerande ställning, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, upphandlingsrättsliga frågeställningar utifrån främst ett tillsynsperspektiv såsom ansökning av upphandlingsskadeavgift, överprövningar och hantering av tillsynsärenden.