ERIK BLIX, MODERATOR

ERIK BLIX, MODERATOR

ERIK BLIX, MODERATOR

Årets moderator för Upphandlingsdagarna 2017 är Erik Blix. Erik Blix är flitigt anlitad som skicklig moderator och debattledare. Särskilt bra är han på att hantera tunga och komplicerade ämnen så att de blir intressanta och till och med underhållande. Eriks signum är att kunna lyssna på deltagarna, formulera sig i ögonblicket, följa upp med belysande frågor och därefter sammanfatta kunskapen på ett lättförståeligt sätt. Mångsidigheten är Erik Blix specialitet, han är bland annat känd från radioprogram som “P4 Extra”, “Public Service”och har varit programledare för TV-programmet “Fångarna på fortet”.