Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: offentligaaffarer.se

Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Klienterna återfinns ofta i kunskapsintensiva branscher. Lindahl har lång erfarenhet av stora och komplicerade upphandlingar och rådgivning kopplad till offentlig sektor. Vi biträder alla slags aktörer och har en omfattande utbildningsverksamhet. Lindahl har både den stora byråns breda kapacitet och juridiska spetskompetenser och gedigna erfarenheter av många olika branscher. Vår raka och tydliga kommunikation, höga kompetens och kommersiella förståelse garanterar en ändamålsenlig rådgivning och ger en god affär för klienten. Läs mer på: lindahl.se

Utbildning.se

Utbildning.se är en söktjänst för vidareutbildning där vi samlat närmare 8 000 kurser från cirka 300 olika utbildningsarrangörer. Här finns både kortare och längre utbildningar över hela landet och inom de flesta branscher och områden. Vår målsättning är att alla yrkesverksamma personer via oss enkelt ska kunna söka, hitta och jämföra olika utbildningsalternativ. Vi hjälper utbildningsföretag att marknadsföra sina utbildningar och yrkesverksamma att hitta den utbildning som matchar deras behov. Vår tjänst används idag av de flesta företag i Sverige, inom såväl privat som offentlig sektor.  Läs mer på: utbildning.se

Postnord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2014 en omsättning på 40 miljarder SEK och 38 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på: postnord.com

SKL Kommentus

SKL Kommentus AB, en koncern inriktad på offentlig upphandling, våra bolag är:

– SKL Kommentus Inköpscentral samordnar upphandlingar på ramavtal för två eller fler myndigheter/bolag i kommuner, landsting och regioner.

– AffärsConcept genomför upphandlingar för enstaka myndigheter och erbjuder tjänster inom upphandlingsstöd, utbildning, utredning, upphandlingsrätt och uppföljning. SKL Kommentus erbjuder mediatjänster, tryckta blanketter, specialprodukter och HR-tjänster. Läs mer på: sklkommentus.se

Colligio

Colligio är en ledande konsult och samarbetspartner inom offentlig upphandling. Med över 300 genomförda upphandlingsuppdrag under 2015 har bolaget en position som en av de 10 största upphandlarna för offentlig sektor. Med vår långa erfarenhet och stora kompetens kan man känna trygghet i upphandlingen. Läs mer på: colligio.se

Silf, investerar i din framtid

Är du redo att ta tempen på den egna organisationens mognad inom inköp och upphandling? Silf tillhandahåller ett fritt verktyg som ger dig en bild av nuläge, börläge och vägen mot uppsatta mål. Silf är Sveriges ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och  juridik. Kurser och  utbildningsprogram knyts samman och ger dig alla de verktyg du behöver för att verka inom inköp i Sverige och på den globala arenan. Läs mer på: silf.se/inkopsmognad

Skatteverket

Skatteverket bekämpar ekonomisk brottslighet på flera sätt, genom att både förebygga och kontrollera. Svartarbete och ekonomisk brottslighet leder till  snedvriden konkurrens och förlorade skatteintäkter. Med rätt information och regelbunden uppföljning  går det att hålla dem som använder oseriösa metoder  borta. Vi visar hur du som upphandlar för myndigheters och företags räkning  genom nya perspektiv och efterforskningar snabbt får den information du behöver för att veta vem du gör affärer med. Läs mer på: skatteverket.se/svartpavitt

Parmaco

Parmaco producerar och hyr ut riktiga förskolor och skolor, vårdhem och kontor som anpassas efter mångsidiga behov, och som du använder den tid du behöver. Vi hyr ut dynamiska byggnader. Att hyra en dynamisk byggnad är en utmärkt lösning när investering i en permanent byggnad känns som ett för stort beslut och en barack inte känns som en bra idé. Läs mer på: parmaco.se

Ekonomistyrningsverket

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet, med regeringens och riksdagens uppdrag att se till att svenska myndigheter använder våra offentliga medel så effektivt som möjligt. ESV upphandlar statliga ramavtal för administrativa system och tillhörande tjänster, och tillhandahåller ramavtal för ekonomi-, beslutsstöds-, inköps- och personalsystem, samt för oberoende konsulttjänster. ESV är en av medlemmarna i den europeiska organisationen OPENPEPPOL. Vi är dessutom en av de PEPPOL-myndigheter som har ansvar för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd åt företag som önskar bli aktörer i PEPPOL. Läs mer på: esv.se

Martin & Servera
Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Vi ser till att skolrestauranger, vårdhem, förskolor och äldreboenden får de varar de behöver för att laga mat till barn, äldre och sjuka. Allt samlat i en leverans – det sparar tid för mottagaren och är bättre för miljön. Hållbarhet och socialt ansvar är viktiga frågor för oss. Därför agerar vi långsiktigt. Det gör vi bland annat genom att se till att de fiskar och skaldjur vi säljer kommer från hållbara bestånd, genom att erbjuda ett brett sortiment av ekologiska produkter och genom att hela tiden arbeta för att öka sortimentet av svenska regionala produkter. Läs mer på: martinservera.se

Textilia
Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård, hotell och industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Läs mer på: www.textilia.se

KeyMan
Slipp stelbenta ramavtal och få tillgång till hela konsultmarknaden! KeyMan har lång erfarenhet av att förse offentlig sektor med enskilda specialister eller ta helhetsansvar för hela konsultinköpsprocessen via vårt MSP-koncept. Vår mission är att vi ska vara marknadens bästa konsultmäklare! Läs mer på: www.keyman.se

Kommentera