Visma Commerce

Visma Commerce

Monternummer: B:25

Visma commerce är den naturliga länken mellan köpare och säljare inom privat och offentlig sektor. Med marknadsledande produkter, specialistkompetens och personlig service effektiviseras våra kunders affärer, inköp och fakturaprocesser.

Vi bidrar till att skapa standardiserade digitala upphandlingsprocesser.  Vi gör det också enklare att hantera offentliga upphandlingar vilket främjar konkurrenskraft och bidrar till ökad tillväxt och effektivisering för våra kunder.

Visma Commerce är en partner för trygga och effektiva affärer.