Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Monternummer: B:24

Upphandlingsmyndigheten är en ung myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.