Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering

Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering

Monternummer: B:40

Svensk Brand- och säkerhetscertifiering AB, SBSC är Sveriges ledande certifieringsföretag inom brand- och säkerhetsområdet, med ackrediteringar av Swedac för certifiering av företag, personer, produkter och ledningssystem.

Personcertifiering
Vi certifierar behöriga ingenjörer inom brandlarm, talat utrymningslarm, vattensprinkler, boendesprinkler, gassläcksystem, inbrottslarm och CCTV. Vi certifierar även termograförer, föreståndare brandfarlig vara, brandprojektörer, brandskyddstekniker F-gas, lås-mästare, låstekniker, värdeförvaringstekniker och säkerhetschefer.

Företagscertifiering
Vi certifierar anläggarfirmor inom bland annat brandlarm, gassläcksystem, inbrottslarm och CCTV. Vi certifierar även besiktningsfirmor, sprinklerkonsultfirmor, brandkonsultföretag, bevakningsföretag och larmcentraler.

Certifiering av ledningssystem
Vi certifierar ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö till exempel ISO 9001 och ISO 14001. Vi certifierar även system för verksamhetsledning.

Produktcertifiering
Vi certifierar produkter för bland annat brandlarm, släcksystem, vattensprinkler, byggnadsdelar, lås och beslag, förvaringsskydd, inbrottslarm samt fordonsskydd. Vi samarbetar med flera välkända europeiska provningslaboratorier. En förteckning över de provningslaboratorier vi samarbetar med finns på www.sbsc.se.

SBSC är anmält organ (Notified Body) enligt byggproduktförordningen och medlem i EFSG, European Fire and Security Group. Medlemmarna i EFSG är etablerade certifieringsorgan som arbetar tillsammans med tillhörande provningslaboratorier. De kvalitetsmärkningar som utfärdas av certifieringsorganen inom EFSG underlättar inträde på den europeiska marknaden för leverantörer av produkter, system och tjänster.

SBSC grundades och ägs av Brandskyddsföreningen tillsammans med Stöldskyddsföreningen. Genom att erbjuda marknadens mest efterfrågade certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet deltar vi i utvecklingen av brand- och säkerhetslösningar med mycket hög kvalitet. Lösningar som räddar liv och skyddar egendom.

Kontakta oss för oberoende rådgivning vid upphandling av brand- och säkerhetslösningar

Är du upphandlare, beställare eller inköpare av brand- och säkerhetslösningar och behöver rådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Vi rekommenderar certifierade leverantörer och produkter, men framhåller ingen särskild leverantör, produkt eller lösning före någon annan. Vi hjälper bland annat till att:

  • Förklara hur normer och standarder inom brand- och säkerhetsområdet används för att uppfylla kraven i försäkringsvillkor
  • Berätta hur krav på certifierade säkerhetsleverantörer vid upphandling skapar förutsättningar för tryggare och säkrare brand- och säkerhetslösningar
  • Ge exempel på hur krav på certifiering kan formuleras i förfrågningsunderlag

Att ställa krav på certifiering vid upphandlingar eller inköp av brand- och säkerhetslösningar innebär bland annat att:

  1. Du vet vad du får – en garanterad och regelbunden kontroll på företaget du upphandlat, dess personal, tjänster och ledningssystem av ett oberoende
  2. Du sparar tid då leverantörsbedömningen blir enklare och snabbare.
  3. Du kan vara säker på att företaget har den kvalitet som krävs av organisation, personal och verksamhet och att kvalitetskraven uppfylls kontinuerligt.
  4. Leverantören följer de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för verksamheten samt har ansvarsförsäkring och ingen restförd moms eller skatteskuld.
  5. Leverantören har ett dokumenterat kvalitetssystem, kompetent och erfaren personal, tillgång till relevant information, instruktioner och material.