Spend by Exitia

Spend by Exitia

Monternummer: A:15

Vi skapar värde genom att visualisera ert köpbeteende. Vi visar var ni saknar avtal på varunivå och var ni behöver ändra beteende i organisationen i syfte att spara.