SKL Kommentus

SKL Kommentus

Monternummer: B:38

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner som också utgör våra kunder. Vårt uppdrag är att göra största möjliga nytta för våra kunder genom att erbjuda dem strategiskt stöd inom inköp och HR.