Primona

Primona

Monternummer: B:03

Primona utvecklar Kommers som är ett webbaserat modulärt affärssystem för upphandling, avtalshantering, inköp och e-handel. Bland kunderna inom offentlig sektor återfinns genomgående namnkunniga organisationer. På Upphandlingsdagarna 2018 visar Primona webbtjänsten Kommers eLite samt de senaste lösningarna för att underlätta inköpsplanering, upphandling, avtalstrohet, e-handel, uppföljning och kontroll. Välkommen till vår monter B:21!