Lekolar

Lekolar

Monternummer: B:16

Vi är övertygade om att man lär sig mer i en miljö som man trivs i och att man lär sig snabbare om man har roligt. Därför vill vi skapa värde för skolor och förskolor i Norden genom att på ett effektivt och prisvärt sätt tillhandahålla de produkter, verktyg och inredningar som behövs för att kunna driva och förbättra lärande miljöer.