Konkurrensverket

Konkurrensverket

Monternummer: B:23

Om Konkurrensverket

Konkurrensverket arbetar med både konkurrens- och upphandlingsfrågor och vår vision är ”Välfärd genom väl fungerande marknader”.

Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

I vårt uppdrag ingår att bedriva tillsyn och ge att stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet. Dessutom arbetar vi med spännande forskningsfrågor och har ett omfattande internationellt samarbete inom våra områden. Vi sprider också information och ökar kunskapen om upphandling och konkurrens.

Tillsyn över upphandlingslagstiftningen

Konkurrensverket har i uppdrag att bedriva tillsyn över upphandlingslagstiftningen. Vi bedriver en bred tillsyn över upphandlingsregelverket som innefattar både ärenden som mynnar ut i upphandlingsskadeavgift och tillsyn av upphandling med ett bredare perspektiv.