Kammarkollegiet

Kammarkollegiet

Monternummer: B:21

Kammarkollegiet – en myndighet utöver det vanliga

Kammarkollegiet är en expertmyndighet med mer än 35 uppdrag från regeringen. Vi fungerar som bank, försäkringsbolag, inköpscentral och juridikbyrå för statsförvaltningen. Även Allmänna arvsfonden finns hos oss.

Bland våra uppdrag kan vi till exempel nämna att vi:

  • Representerar Allmänna arvsfonden och avvecklar dödsbon där fonden är arvinge, förvaltar fondens medel och föreslår vilka projekt som ska få Arvsfondens stöd
  • Effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal
  • Auktoriserar tolkar
  • För allmänhetens talan i miljöprocesser
  • Fastställer resegarantier och försäkrar hela den statliga verksamheten
  • Försäkrar studenter
  • Förvaltar kapital åt fler än 400 kunder (i fjol förvaltade vi drygt 170 miljarder)
  • Förvarar och vårdar rikets regalier

Trots uppdragens innehållsmässiga variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem.