Intertek

Intertek

Monternummer: A:17

Många offentliga upphandlare söker ett effektivt, tydligt och trovärdigt sätt att bedöma anbudsgivares arbete med kvalitet och hållbarhet. Det erbjuder vi på Intertek. Våra erfarna kvalitets- och hållbarhetsrevisorer reviderar anbudsgivarna enligt kvalitets- och hållbarhetskriterier som miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar och ger din organisation ett opartiskt beslutsunderlag.

Intertek är en global leverantör av kvalitetssäkringstjänster. Genom revision, inspektion, provning, granskning och certifiering bidrar vi till att öka värdet på våra kunders produkter, processer och system. Vi finns med över 43 000 anställda på över 1000 platser i över 100 länder och genomför hela 60 000 leverantörsrevisioner årligen.