IKR Consulting

IKR Consulting

Monternummer: A:10

Låt våra oberoende experter hjälpa dig.

Vi hjälper våra kunder att få kontroll över sina kontrakt, så att kontrakten inte kontrollerar dem.

Med vår experthjälp i ryggen förhandlar du fram kontrakt i full prakt! Vi ger dig en klar bild av verksamhetens ekonomiska förpliktelser. Vi hjälper dig också att hålla reda på olika kontrakts giltighetstid, vilket gör att du kan undvika att kontrakten förnyas automatiskt. Vi hjälper dig att hålla reda på avtal för till exempel värdtjänster, programvara, bilar, konsulttjänster, städtjänster, kontorslokaler, trycksakskontrakt, kaffeautomater, telefoni och underhåll.

Med våra experter och vår molnbaserade programvara får du en användarvänlig och samlad överblick över de centrala detaljerna i verksamhetens kontrakt. Du får helt enkelt full kontroll, lätt och smidigt.

Vi ger dig den grund du behöver för att kunna koncentrera dig på kärnverksamheten. Vi är väl medvetna om att många företagare inte har full koll på var verksamhetens olika kontrakt förvaras och vilka villkor de innehåller. I våra analyser har vi nämligen sett att företagarna själva inte vet var uppemot 60 % av alla avtal förvaras. Många avtal ligger bortglömda i någons inkorg eller förlista i någon gömma som hör till någon tidigare anställd.

Få tillgång till kompetens inom kopiatorer och skrivare utan att anställa

Du behöver experter inom utskriftsteknik, arbetsflöde och säkerhet om du vill optimera avkastningen när du investerar i kopiatorer och skrivare (med tillhörande tjänster).

Vi vägleder dig opartiskt. Vi tar till oss dina önskemål och rekommenderar sedan lösningar för hela verksamheten. Vi tar fram nya lösningar och arbetssätt för olika behov.

Det första steget är en expertutvärdering av verksamhetens nuvarande situation och en dialog om vad du behöver. Vi tar sedan fram en printstrategi och en strategisk plan för processen. Med vår strategi når du alla mål oavsett var du är i processen.

Vi hjälper dig med allt inom kopiering och utskrift. Dessutom har vi kompetens inom några av de största avtalen för både stora och små organisationer. Vi hjälper både offentliga och privata verksamheter, nationellt som internationellt.

Vi vägleder dig i bl.a. följande frågor inom kopiering och utskrift:
• Managed Print Services
• Kopierings- och utskriftslösningar
• Produktionstryck
• Säkerhet
• Dokumentarbetsflöden
• FollowMe

Fördelarna med att anlita oss är många. Se nedan.
• Vi utgår från dina behov. Vi sätter oss snabbt in i din organisation tack vare vår erfarenhet av liknande kunder.
• Med våra beprövade system får du stöd i hela processen.
• Du får ett eget arbetslag med tekniker.
• Vi är 100 % oberoende av leverantörer och finansbolag.