Husbyggnadsvaror HBV Förening

Husbyggnadsvaror HBV Förening

Monternummer: B:11

HBV är Sveriges kommunala bostadsbolags gemensamma inköpsfunktion. Vi är specialister på att genomföra samordnade offentliga upphandlingar av produkter och tjänster kopplade till renovering, förvaltning och byggnation av fastigheter. Vi är idag en av de största aktörerna med en omsättning på drygt två miljarder kronor. Detta innebär att bostadsbolagen får upphandlade ramavtal med villkor som speglar vår totala köpkraft inom respektive ramavtalsområde.

Då vi är experter inom inköp kan vi utöver ramavtal erbjuda bostadsbolagen skräddarsydda upphandlingar och konsultation i inköpsfrågor samt en rad olika kringtjänster. Proaktivitet är ett av våra ledord. Vi leder utvecklingen av offentligt inköp för allmännyttiga bostadsbolag inom fastighetsområdet.