Ekonomistyrningsverket, ESV

Ekonomistyrningsverket, ESV

Monternummer: B:22

Effektivare inköp med e-handel

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

ESV arbetar med att driva på och stödja införandet av e-handel i offentlig sektor. Som en del av stödet ingår arbetet i SFTI (Single Face to Industry), som består av ESV, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SFTI rekommenderar gemensamma standarder, anordnar utbildningar och konferenser samt tar fram handledningar inom e-handelsområdet.

Är ni anslutna till PEPPOL?

ESV är så kallad PEPPOL-myndighet i Sverige och verkar för Pan European Procurement Online (PEPPOL). PEPPOL kan beskrivas som ett nätverk eller en infrastruktur som består av tekniska specifikationer och regelverk som ska underlätta elektroniskt informationsutbyte mellan köpare och säljare. Lite förenklat kan man säga att ju fler offentliga organisationer och privata leverantörer som ansluter sig till PEPPOL, desto enklare blir det för alla att e-handla i Sverige.

Är ni redo för obligatorisk e-faktura till offentlig sektor?

ESV ansvarar även för att samordna införandet av det nya lagförslaget om e-faktura till offentlig sektor. Det innebär bland annat att vi informerar och ger stöd till alla om den nya lagen – myndigheter, kommuner, landsting, privata varu- och tjänsteleverantörer samt it-företag.

Lagförslaget innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura. Det betyder att såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden.

Det går redan nu att förbereda sig:

Välkommen till vår monter så berättar vi mer!